ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

Η Παιδοχειρουργική ή Χειρουργική Παίδων είναι η ειδικότητα της χειρουργικής που έχει ως αντικείμενο τις χειρουργικές παθήσεις των παιδιών, από τη νεογνική τους ηλικία έως την ενηλικίωσή τους. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα παιδιά πρέπει να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους ενήλικες, εξαιτίας της διαφορετικής φυσιολογίας του οργανισμού τους και της διαφορετικότητας των παθήσεών τους.

Στη διάρκεια της ειδίκευσής του ο παιδοχειρουργός εκπαιδεύεται όχι μόνο πάνω στην ιδιαίτερη φυσιοπαθολογία των παιδιών αλλά και στο πως πρέπει να γίνεται η προσέγγιση των ασθενών σε αυτές τις ηλικίες. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στην περίπτωση των παιδιών ασθενών χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά και εξοπλισμός απ’ ότι στους ενήλικες, ενώ οι χειρισμοί που απαιτούνται είναι εξαιρετικά λεπτοί και απαιτούν πολυετή εκπαίδευση του παιδοχειρουργού.

Οι σπουδές για την απόκτηση της συγκεκριμένης ειδικότητας διαρκούν επτά χρόνια (μετά την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής). Από αυτά, τα τρία χρόνια αφορούν εκπαίδευση στην Γενική Χειρουργική και τέσσερα χρόνια στην Χειρουργική Παίδων.